educatie

Ingrid Pasmans werkt als museumdocent in het Rijksmuseum en Museum de Hermitage in Amsterdam. Daarnaast is zij docent tekenen en schilderen in cultuurcentrum Wherelant in Purmerend .  Zij geeft les aan volwassenen, middelbare scholieren en kinderen, en ook aan speciale doelgroepen  zoals mensen met een beperking of een GGZ achtergrond.

Ook doet zij losse kunstprojecten voor musea en woningbouwverenigingen. Bij de totstandkoming van haar werk in de openbare ruimte werkt ze vaak samen met buurtbewoners en schoolkinderen, door middel van brainstormmiddagen, inloopworkshops, van deur tot deurgesprekken of schoolbrede projecten.